Daily Archives: June 19, 2017

Chiêm nghiệm cá nhânHành trình tinh thần

Tự khúc cái chết

(Tôi viết cho bố ngày bố qua đời) Ngày lại ngày… ta thấy cái chết ở mọi ngóc ...