Daily Archives: August 14, 2017

Hành trình tinh thầnTrích đoạn kinh sách

Dũng cảm – Con đường của trái tim

Từ courage (dũng cảm) rất hay. Nó bắt nguồn từ gốc Latin cor, có nghĩa là “trái tim.” ...