Daily Archives: September 27, 2017

Thị trường tâm linh

Rắc rối về Phật giáo của bà Aung San Suu ...

Lời người dịch: Hiện nay Miến Điện đang phải đối đầu với vấn đề người thiểu số Rohingya theo Hồi Giáo. Một số vụ vi phạm nhân quyền đã ...