Daily Archives: January 15, 2018

Hành trình tinh thầnTrích đoạn kinh sách

OSHO BÀN VỀ TRƯỞNG THÀNH (5): HÒA NHẬP VÀ ĐỊNH ...

Hoà nhập đã có đấy ở cốt lõi sâu nhất của bản thể bạn. Tại chính trung tâm ...
Không gian tinh thầnSách hay

Bài thơ “Động hoa vàng” của Phạm Thiên Thư nhìn ...

Trong nền văn học Việt Nam, văn học Phật giáo chiếm một vị trí khá lớn. Những thiền ...
Hành trình tinh thầnThơ siêu tưởng

Đêm mưa say rượu đọc Kinh Dịch – Nguyễn Tôn ...

Nguyễn Tôn Nhan là một nhà nghiên cứu Hán học tay chơi. Với ông, nghiên cứu và sáng ...
Hành trình tinh thầnTrích đoạn kinh sách

GHI CHÉP CUỐI ĐỜI CỦA KRISHNAMURTI (7): Ý NGHĨA CỦA ...

Thứ tư, ngày 16 tháng 3 năm 1983.  (Tiếp tục cuộc đối thoại ngày 15) ‘Con người đã giết con người trong ...