Daily Archives: January 30, 2018

Con người tinh thần

Xu hướng nhập thế trong tư tưởng Phật giáo Trần ...

Đã có một số người nói tới tư tưởng nhập thế của Trần Nhân Tông, vị tổ thứ ...