Daily Archives: February 12, 2018

Con người tinh thần

Lối đi tâm linh trong thơ Hoàng Cầm

Chỉ có “Trường thơ Loạn” và nhóm “Xuân thu nhã tập” trước năm 1945 là hai thi phái ...
Hệ thống thần thoại

Lý Nhật Quang – Đứa con kinh thành hiển thánh ...

1. Đứa con hoàng tộc trong sử sách và thư tịch cổ Có thể nói, Lý Nhật Quang ...
Không gian tinh thầnSách hay

THẦN, NGƯỜI VÀ ĐẤT VIỆT: NHÌN LẠI LỊCH SỬ TÍN ...

Có lẽ trong lịch sử ngàn năm văn hiến của nước Việt, chưa bao giờ tín ngưỡng thờ ...