Daily Archives: July 14, 2018

Hành trình tinh thầnTrích đoạn kinh sách

Lão Tử Đạo Đức Kinh (3): Thao quang, dị tính, ...

Chương 7   Phiên âm:   Thiên trường địa cửu . Thiên địa sở dĩ năng trường thả ...