Monthly Archives: January 2019

Chiêm nghiệm cá nhânHành trình tinh thần

Yuval Harari: Tương lai cần một sự nâng cấp

Gabor Steingart1 Báo Handelsblatt Global Ngày 20/10/2017 (Courtesy of Handelsblatt Global) Suy nghĩ về hiện tại giúp xác định tương ...