Hành trình tinh thầnTrích đoạn kinh sách

Lão Tử Đạo Đức Kinh (7): Hoàn thuần, dị tục, ...

Chương 19   Phiên âm:   Tuyệt thánh khí trí , dân lợi bách bội ﹔ Tuyệt nhân khí nghĩa ...
Hành trình tinh thầnTrích đoạn kinh sách

Lão Tử Đạo Đức Kinh (6): Qui căn, thuần phong, ...

Chương16   Phiêm âm:   Trí hư cực , thủ tĩnh đốc . Vạn vật tịnh tác , ngô dĩ ...
Hành trình tinh thầnTrích đoạn kinh sách

Lão Tử Đạo Đức Kinh (5): Yếm sỉ, tán huyền, ...

Chương 13   Phiên âm:   [Sủng nhục nhược kinh , quý đại hoạn nhược thân] .  Hà vị sủng ...
Khái niệm Tôn giáo - Tâm linh

Sự giao cảm từ xa theo chiều dọc

Bây giờ tôi sẽ bàn tới những quan hệ giữa cái hữu thức và những gì nó có thể nhận ...
Khái niệm Tôn giáo - Tâm linh

Ngẫu hứng siêu cá nhân

Nếu người ta quan sát những “dấu hiệu của thời đại”, tức là trạng thái hiện nay của loài người, ...
Hành trình tinh thầnTrích đoạn kinh sách

Lão Tử Đạo Đức Kinh (4): Năng vi, vô dụng, ...

Chương 10   Phiên âm:    Tải doanh phách bão nhất , năng vô li hồ ? Chuyên khí trí ...
Hành trình tinh thầnTrích đoạn kinh sách

Lão Tử Đạo Đức Kinh (3): Thao quang, dị tính, ...

Chương 7   Phiên âm:   Thiên trường địa cửu . Thiên địa sở dĩ năng trường thả cửu giả ...
Hành trình tinh thầnTrích đoạn kinh sách

Lão Tử Đạo Đức Kinh (2): Vô nguyên, hư dụng, ...

Chương 4:   Phiên âm: Đạo xung , nhi dụng chi hoặc bất doanh , uyên hề tự vạn vật ...
Hành trình tinh thầnTrích đoạn kinh sách

Lão Tử Đạo Đức Kinh (1): Thể đạo, dưỡng thân, ...

Chương 1   Phiên âm: Đạo khả đạo, phi thường đạo ; danh khả danh, phi thường danh. Vô, danh ...
Lịch sử Tôn giáo - Tâm LinhVô thần

Chùm video về tư tưởng Đạo gia

Đạo gia là hệ thống tư tưởng tinh túy nhất của văn hóa Á Đông. Trường phái Đạo gia được ...