Thơ siêu tưởng

Hành trình tinh thầnThơ siêu tưởng

THƠ THIỀN LÝ-TRẦN (2): VUI ĐẠO DƯỚI CÕI TRẦN

Các vị thiền sư thời Lý và thời Trần trên con đường tới giác ngộ đã để lại những bài ...
Hành trình tinh thầnThơ siêu tưởng

Thơ Thiền Lý-Trần (1): Thơ định tâm

Các vị thiền sư thời Lý và thời Trần trên con đường tới giác ngộ đã để lại những bài ...
Hành trình tinh thầnThơ siêu tưởng

Đêm mưa say rượu đọc Kinh Dịch – Nguyễn Tôn ...

Nguyễn Tôn Nhan là một nhà nghiên cứu Hán học tay chơi. Với ông, nghiên cứu và sáng tác cũng ...
Hành trình tinh thầnThơ siêu tưởng

Vội vàng – Xuân Diệu

“Vội vàng” của Xuân Diệu là một bài thơ thể hiện sự đắm đuối với cuộc sống nhưng xen vào ...
Hành trình tinh thầnThơ siêu tưởng

Cảm thu, tiễn thu – Tản Đà

Bài thơ “Cảm thu – Tiễn thu” được sáng tác vào năm 1920, trong giai đoạn đỉnh cao trong cuộc ...
Hành trình tinh thầnThơ siêu tưởng

Trình bày – Huy Cận

Bài thơ “Trình bày” của Huy Cận là bài thơ quan trọng nhất thể hiện cho tư tưởng của ông ...
Hành trình tinh thầnThơ siêu tưởng

Những hướng sao rơi – Đinh Hùng

“Những hướng sao rơi” của Đinh Hùng là một bài thơ kì dị, thể hiện một trải nghiệm tinh thần ...