Khái niệm Tôn giáo – Tâm linh

Khái niệm Tôn giáo - Tâm linh

Fairy (tiên) là gì?

Lưu ý: Bài viết không viết về khái niệm “Tiên” của Á Đông mà chỉ nhắc đến Fairy được dịch ...
Khái niệm Tôn giáo - Tâm linhLịch sử Tôn giáo - Tâm LinhVô thần

Dẫn nhập ngắn về Kabbalah

Kabbalah (còn gọi là Cabala, Kabala, Qabalah) là thuật huyền bí của đạo Do Thái cổ đại. Kabbalah trong tiếng ...
Khái niệm Tôn giáo - Tâm linh

Tarot không như ta tưởng

Tarot là một loại cỗ bài dùng để bói toán, tự rèn luyện phát triển tâm linh, và khai thác ...
Khái niệm Tôn giáo - Tâm linh

Bùa chú là gì?

Bùa chú là một danh từ tự nó đã gây một ý niệm thần bí nhưng lại thường đi đôi ...
Khái niệm Tôn giáo - Tâm linh

KHÁI NIỆM VỀ THIỀN HỌC

Nói đến Thiền-học, ta thường liên-tưởng đến Thiền-tông, một học-phái Phật-học rất thịnh-hành ở Trung-Hoa, Nhật-Bản và Việt-Nam thời trước. ...
Khái niệm Tôn giáo - Tâm linhLịch sử Tôn giáo - Tâm Linh

Mantra (thần chú) là gì?

Trong tiếng Sanskrit, « man » nghĩa là « tâm trí » còn « tra » nghĩa là « giãi bày ». « Mantra » có thể hiểu là một ...
Khái niệm Tôn giáo - Tâm linhLịch sử Tôn giáo - Tâm Linh

Aura rốt cuộc là gì?

Nếu bạn tu tập tâm linh đến một cấp độ nào đó và luyện một số bộ môn dẫn khí, ...
Khái niệm Tôn giáo - Tâm linhLịch sử Tôn giáo - Tâm Linh

Nguồn gốc của Yoga

     Yoga là hệ thống rèn luyện tinh thần và giải thoát. “Yoga” là tiếng Sanskrit bắt nguồn từ gốc ...
Khái niệm Tôn giáo - Tâm linhLịch sử Tôn giáo - Tâm LinhVô thần

Tổng quan ngắn về Chiêm tinh học

Chiêm tinh học qua dòng lịch sử Hệ thống bói toán cổ xưa sử dụng vị trí của các hành ...