Khoa học và tâm linh

Khoa học và tâm linhLịch sử Tôn giáo - Tâm Linh

Mối liên hệ giữa trải nghiệm tôn giáo và chứng ...

Người ta đã nhận ra mối liên hệ giữa trải nghiệm tôn giáo bậc cao với bệnh động kinh ít ...
Khoa học và tâm linhLịch sử Tôn giáo - Tâm Linh

Niềm tin tôn giáo có giúp chúng ta vượt qua ...

Một nghiên cứu mới đây đã khảo sát tất cả các dữ liệu có sẵn về việc chúng ta sợ ...
Khoa học và tâm linhLịch sử Tôn giáo - Tâm LinhSách hay

Trí tuệ tế bào: Niềm tin có thể biến đổi ...

“Trí tuệ của tế bào” là cuốn sách của Bruce Lipton, một trong những nhà khoa học tiên phong trong ...