Vô thần

Không gian tinh thầnLịch sử Tôn giáo - Tâm LinhSách hayVô thần

Thiền tông Lý – Trần qua các văn bản văn ...

Càng ngày, Thiền càng hiện diện rõ rệt trong đời sống hiện đại của chúng ta. Cách đây hơn 1000 ...
Lịch sử Tôn giáo - Tâm LinhVô thần

Chùm video về tư tưởng Đạo gia

Đạo gia là hệ thống tư tưởng tinh túy nhất của văn hóa Á Đông. Trường phái Đạo gia được ...
Lịch sử Tôn giáo - Tâm LinhVô thần

Tôn giáo ở Ấn Độ (2): Phật giáo

Phật giáo có từ 2.500 năm trước được khai sinh vào thời điểm khi quan điểm về luân hồi – ...
Lịch sử Tôn giáo - Tâm LinhVô thần

Lịch sử Thiền tông Trung Quốc (6): Suy vong

Trích sách Lịch sử Thiền tông Trung Quốc, biên dịch Nguyễn Nam Trân Nhà Minh dấy nghiệp. Địa vị của ...
Lịch sử Tôn giáo - Tâm LinhVô thần

Lịch sử Thiền tông Trung Quốc (5): Kế thừa và ...

Trích sách Lịch sử Thiền tông Trung Quốc, biên dịch Nguyễn Nam Trân Tình trạng xã hội Nam Tống:  Nhà ...
Khái niệm Tôn giáo - Tâm linhLịch sử Tôn giáo - Tâm LinhVô thần

Dẫn nhập ngắn về Kabbalah

Kabbalah (còn gọi là Cabala, Kabala, Qabalah) là thuật huyền bí của đạo Do Thái cổ đại. Kabbalah trong tiếng ...
Lịch sử Tôn giáo - Tâm LinhVô thần

Lịch sử Thiền tông Trung Quốc (4): Phổ cập và ...

Trích sách Lịch sử Thiền tông Trung Quốc, biên dịch Nguyễn Nam Trân Đặc tính của triều đình nhà Tống  ...
Lịch sử Tôn giáo - Tâm LinhVô thần

Lịch sử Thiền tông Trung Quốc (3): Trăm nhà đua ...

Trích sách Lịch sử Thiền tông Trung Quốc, biên dịch Nguyễn Nam Trân Tình hình của Bắc Tông và Hà ...
Lịch sử Tôn giáo - Tâm LinhVô thần

Lịch sử Thiền tông Trung Quốc (2): Phát triển và ...

Trích sách Lịch sử Thiền tông Trung Quốc, biên dịch Nguyễn Nam Trân Pháp môn Đông Sơn, dưới sự chỉ đạo và nhờ ...
Lịch sử Tôn giáo - Tâm LinhVô thần

Lịch sử Thiền tông Trung Quốc (1): Hình thành

Trích sách Lịch sử Thiền tông Trung Quốc, biên dịch Nguyễn Nam Trân Phật giáo truyền đến Trung Quốc và sự gắn bó với tập ...