Tag: Tín ngưỡng người Việt

Hệ thống thần thoạiTổng quan

Khi lịch sử nhận chân hình bóng thần – người

(Viết khi nghe tin về giải Sách Hay năm 2013) Giở lại sách, thấy hàng chữ cuối bản ...
Khái niệm Tôn giáo - Tâm linhThị trường tâm linh

Tháng Bảy cô hồn và những niềm tin dị đoan

Tương truyền vào tháng Bảy âm lịch, cửa địa ngục mở ra để ngạ quỷ về trần khất ...
Thị trường tâm linh

MUÔN VẺ NHẬP ĐỒNG HAY NHỮNG CÁI BẪY TÂM LINH

Chuyện “nhập đồng” ở Việt Nam giống như một series truyện ma dài kỳ không có điểm dừng. ...
Đa thầnLịch sử Tôn giáo - Tâm Linh

TÔN GIÁO VÀ NGHI LỄ TẠI CÁC TRIỀU ĐÌNH CỦA ...

DẪN NHẬP Xem tôn giáo đơn giản như sự tương tác của thiên nhiên và siêu nhiên, khi ...
Thị trường tâm linh

LẪN LỘN TÍN NGƯỠNG THỜ MẪU TAM PHỦ VỚI “HẦU ...

Ngày 1/12/2016 vừa qua, báo Thể thao & Văn hóa Online đưa tin Tín ngưỡng thờ mẫu Tam ...
Thị trường tâm linh

Có nên tôn tín ngưỡng thờ Liễu Hạnh làm “quốc ...

Hiện nay, có ý kiến cho rằng nên đưa tín ngưỡng thờ mẫu Liễu Hạnh thành một điển ...